Evaluation and accurate diagnoses of pediatric diseases using artificial intelligence

Artificial intelligence (AI)-based methods have emerged as powerful tools to transform medical care. Although machine learning classifiers (MLCs) have already demonstrated strong performance in image-based diagnoses, analysis of diverse and massive electronic health record (EHR) data remains challen...

Full description

Bibliographic Details
Published in:Nature medicine, Vol. 25, No. 3 (2019), p. 433-438
Main Author: Liang, Huiying
Other Involved Persons: Tsui, Brian Y ; Ni, Hao ; Valentim, Carolina C S ; Baxter, Sally L ; Liu, Guangjian ; Cai, Wenjia ; Kermany, Daniel S ; Sun, Xin ; Chen, Jiancong ; He, Liya ; Zhu, Jie ; Tian, Pin ; Shao, Hua ; Zheng, Lianghong ; Hou, Rui ; Hewett, Sierra ; Li, Gen ; Liang, Ping ; Zang, Xuan ; Zhang, Zhiqi ; Pan, Liyan ; Cai, Huimin ; Ling, Rujuan ; Li, Shuhua ; Cui, Yongwang ; Tang, Shusheng ; Ye, Hong ; Huang, Xiaoyan ; He, Waner ; Liang, Wenqing ; Zhang, Qing ; Jiang, Jianmin ; Yu, Wei ; Gao, Jianqun ; Ou, Wanxing ; Deng, Yingmin ; Hou, Qiaozhen ; Wang, Bei ; Yao, Cuichan ; Liang, Yan ; Zhang, Shu ; Duan, Yaou ; Zhang, Runze ; Gibson, Sarah ; Zhang, Charlotte L ; Li, Oulan ; Zhang, Edward D ; Karin, Gabriel ; Nguyen, Nathan ; Wu, Xiaokang ; Wen, Cindy ; Xu, Jie ; Xu, Wenqin ; Wang, Bochu ; Wang, Winston ; Li, Jing ; Pizzato, Bianca ; Bao, Caroline ; Xiang, Daoman ; He, Wanting ; He, Suiqin ; Zhou, Yugui ; Haw, Weldon ; Goldbaum, Michael ; Tremoulet, Adriana ; Hsu, Chun-Nan ; Carter, Hannah ; Zhu, Long ; Zhang, Kang ; Xia, Huimin
Format: electronic Article
Language:English
ISSN:1546-170X
Item Description:Date Completed 13.05.2019
Date Revised 13.05.2019
published: Print-Electronic
Citation Status MEDLINE
Copyright: From MEDLINE®/PubMed®, a database of the U.S. National Library of Medicine
Physical Description:Online-Ressource
DOI:10.1038/s41591-018-0335-9
Subjects:
QR Code: Show QR Code