Listy filologické / Folia philologica

Bibliographic Details
Format: eJournal
Published: Centre for Classical Studies of the Czech Academy of Sciences in Prague 1887-2015
ISSN:0024-4457
Physical Description:Online-Ressource
Related Items:10280 Related Items
QR Code: Show QR Code
Current search area: Search all Detailed View / More Options

Articles

Title Year of Publication
ZA RŮŽENOU DOSTÁLOVOU, DLOUHOLETOU REDAKTORKOU LISTŮ FILOLOGICKÝCH Elektronische Ressource 2015
ANTIKA V DÍLE IVANA JELÍNKA Elektronische Ressource 2015
PŘÍPAD PANTHÉRA: ÓRIGENOVA OBRANA PANENSKÉHO POČETÍ MARIE VE SPISU "PROTI KELSOVI" Elektronische Ressource 2015
ŠMAHEL, FRANTIŠEK: Diví lidé (v imaginaci) pozdního středověku / Spunar, Pavel 2015
KARSAI, GYÖRGY; KLANICZAY, GÁBOR; MOVRIN, DAVID; OLECHOWSKA, ELŻBIETA: Classics and Communism. Greek and Latin behind the Iron Curtain / Stehlíková, Eva 2015
FRANTIŠEK FAUSTIN PROCHÁZKA'S APPROACH TO THE HISTORY OF LEARNING Elektronische Ressource 2015
ZE STAROČESKÉHO SLOVNÍKU: REKONSTRUKCE STČ. RESPONZE LATINSKÉHO "NEOMON" V KLARETOVĚ "GLOSÁŘI" Elektronische Ressource 2015
ROLKER, CHRISTOF: Das Spiel der Namen. Familie, Verwandschaft und Geschlecht im spätmittelalterlichen Konstanz (Konstanzer Geschichts- und Rechtsquellen, 45) / Hlaváček, Ivan 2015
EKLER, PÉTER; KISS, FARKAS GÁBOR: Augustinus Moravus Olomucensis / Vaculínová, Marta 2015
BOLDAN, KAMIL; NEŠKUDLA, BOŘEK; VOIT, PETR: The Reception of Antiquity in Bohemian Book Culture from the Beginning of Printing until 1547 (Europa Humanistica, 12, Bohemia and Moravia, I) / Vaculínová, Marta 2015
TERTULLIANUS; KITZLER, PETR: O Kristově těle - De carne Christi / Žůrek, Jiři 2015
Back Matter Elektronische Ressource 2015
Front Matter Elektronische Ressource 2015
SPYRA, JANUSZ; CHROMIK, GRZEGORZ: Malo invidiam quam misericordiam. Wybór pism i dokumentów dotyczacych Leopolda Jana Szersznika (Bibliotheca Tessinensis, VI, Series Polonica, 3) / Podavka, Ondřej 2015
REJSEK NEBO HRANOSTAJ? NOVÝ VÝZNAM ARISTOTELOVA TERMÍNU "MYGALÉ" VE STŘEDOVĚKU Elektronische Ressource 2015
Front Matter Elektronische Ressource 2015
KOZŁOWSKA, ANNA; NOWAK, LUCINA; SOBAŃSKA, ANNA; TATARZYŃSKI, RICHARDUS; ZEGA, WLADIMIRUS; ZWIERCAN, MARIANUS: Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum qui in bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur, X: Numeros continens inde a 1431 usque ad 1500 / Spunar, Pavel 2015
EROTIC DATE-PALMS IN AMMIANUS MARCELLINUS (RES GESTAE, XXIV, 3,12-13) Elektronische Ressource 2015
HAWTHORN, GEOFFREY: Thucydides on Politics: Back to the Present / Nývlt, Pavel 2015
ZNOVUNALEZENÝ SPIŠSKÝ ZLOMEK ČESKÉ BIBLE HLAHOLSKÉ Elektronische Ressource 2015
KITZLER, PETR: From Passio Perpetuae to Acta Perpetuae. Recontextualizing a Martyr Story in the Literature of the Early Church (Arbeiten zur Kirchengeschichte, 127) / Pavlík, Jiří 2015
ŠMAHEL, FRANTIŠEK: Jan Hus - Žìvot a dílo / Spunar, Pavel 2015
FINK, DENNIS L.: The Battle of Marathon in Scholarship: Research, Theories and Controversies Since 1850 / Nývlt, Pavel 2015
MIKULOVÁ, JANA: Syntax latinských vedlejších vět / Spevak, Olga 2015
BUDZOWSKA, MAŁGORZATA; CZERWIŃSKA, JADWIGA: Ancient Myths in the Making of Culture (Warsaw Studies in Classical Literature and Culture, 3) / Stehlíková, Eva 2015
ESCA EIUS ERANT LOCUSTAE: THE ORIGIN AND MEANING OF THE IMAGINARY QUADRUPED LOCUSTA Elektronische Ressource 2015
HRDINA, IGNÁC ANTONÍN: Dokumenty Tridentského koncilu / Honč, Petr 2015
VOKALICKÀ KVANTITA V RUKOPISE T STARÝCH LETOPISŮ ČESKÝCH Elektronische Ressource 2015
URBANOVÁ, DANIELA: Latinské proklínací tabulky na území římského impéria [Latin Curse Tablets Found throughout the Roman Empire] / Pultrová, Lucie 2015
SOME REMARKS ON THE LANGUAGE OF THE "ITINERARIUM ANTONINI PLACENTINI" Elektronische Ressource 2015
OBRYK, MATYLDA: Unsterblichkeitsglaube in den Griechischen Versinschriften (Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte, 108) / Vítek, Tomáš 2015
BOOKS RECEIVED Elektronische Ressource 2015
HINTERBERGER, MARTIN: The Language of Byzantine Learned Literature / Kurzovà, Helena 2015
BOOKS RECEIVED Elektronische Ressource 2015
ZE STAROČESKÉHO SLOVNÍKU: "POTEJDYCH" Elektronische Ressource 2015
Argonautika, aneb bodnul se do překvapených prsou náhle zlomeným veslem Elektronische Ressource 2015
DAŇHELKA, JIŘÍ; SICHÁLEK, JAKUB: Textologie a starší česká literatura / Svobodová, Andrea 2015
Back Matter Elektronische Ressource 2015
EMBLEMATIKA V POSTILE TROJÍ CHLÉB NEBESKÝ (1728) BAROKNÍHO KAZATELE DAMASCÉNA MARKA Elektronische Ressource 2015
POKORNÉHO HLEDÁNÍ "OIDIPA VLADAŘE" Elektronische Ressource 2015
KULHÁNKOVÁ, MARKÉTA: Obrácení nevěstky Marie a jiné příběhy. Byzantská vyprávění prospěšná pro duši / Pavlík, Jiří 2015
MORLEY, NEVILLE: Thucydides and the Idea of History / Nývlt, Pavel 2015
BECKER, JULIA; LICHT, TINO; WEINFURTER, STEFAN: Karolingische Klöster. Wissenstransfer und kulturelle Innovation (Materielle Kulturen, 4) / Hlaváček, Ivan 2015
VAVŘÍNEK, VLADIMÍR: Cyril a Metoděj mezi Konstantinopolí a Řimem / Spunar, Pavel 2015
SCHNEIDER, REINHARD: Vom Dolmetschen im Mittelalter. Sprachliche Vermittlung in weltlichen und kirchlichen Zusammenhängen (Beihefte zum Archiv für Kulturgeschichte, 72) / Hlaváček, Ivan 2014
ZE STAROČESKÉHO SLOVNÍKU: LEXIKOGRAFICKY SPORNÉ VÝRAZY "ŘÍČNÍK, RYČNÍK, RUČNÍK" Elektronische Ressource 2014
ZIMMER, STEFAN: Die Kelten – Mythos und Wirklichkeit / Kurzová, Helena 2014
Zevnějšek duše aneb hledání duše v těle Elektronische Ressource 2014
TOURATIER, CHRISTIAN; LIEBERMANN, BIANCA: Lateinische Grammatik. Linguistische Einführung in die lateinische Sprache / Pultrová, Lucie 2014
POKORNÝ, PETR; HECKEL, ULRICH; MOSKALA, PAVEL; KOPECKÁ, LUCIE: Úvod do Nového zákona. Přehled literatury a teologie / Žůrek, Jiří 2014
FLORUS, VELLEIUS; MOUCHOVÁ, BOHUMILA: Dvojí pohled na římské dějiny / Nývlt, Pavel 2014
HEILANDOVÁ, LUCIE; MAHEL, RICHARD; PAVELKOVÁ, JINDRA; RICHTROVÁ, EVA: Posledních dvě stě let v historii rajhradského kláštera / Koupil, Ondřej 2014
ZE SLOVNÍKU STŘEDOVĚKÉ LATINY: SPONGIUS A RUGANA Elektronische Ressource 2014
ZE SLOVNÍKU STŘEDOVĚKÉ LATINY: URIS, ORNA, GAR, ELTA, ARNEDA Elektronische Ressource 2014
HEBRAIKA V RUKOPISNÝCH BIOGRAFICKÝCH LEXIKONECH UČENCŮ ČESKÝCH ZEMÍ Z KONCE 18. STOLETÍ Elektronische Ressource 2014
DIATHESIS AND TRANSITIVITY IN LATIN AND GREEK: CHRONOLOGY OF INDO-EUROPEAN VOICE TYPES Elektronische Ressource 2014
MÚZY A POČÁTKY REFLEXIVITY V ARCHAICKÉM ŘECKÉM MYŠLENÍ Elektronische Ressource 2014
LACKNER, FRANZ; HAIDINGER, ALOIS; HALTRICH, MARTIN; STIEGLECKER, MARIA: Katalog der Handschriften des Augustiner Chorherrenstiftes Klosterneuburg, Teil 3, Cod. 201–300 (OEAW, Philosophisch-Historische Klasse, Denkschriften, Band 434) / Spunar, Pavel 2014
RUFFELL, I. A.: Politics and Anti-Realism in Athenian Old Comedy — The Art of the Impossible / Nývlt, Pavel 2014
KALENDÁRIUM Elektronische Ressource 2014
WARUM GIBT ES IM NEULATEINISCHEN EPOS KEINE LIEBE? Elektronische Ressource 2014
DEPLUA CHARITUM AURORA: LEOPOLD I. A MARKÉTA TEREZA ŠPANĚLSKÁ V SYMBOLICKÉ ŘEČI GRATULAČNÍHO SPISU SEBASTIANA GLAVINIĆE K JEJICH SŇATKU ROKU 1666 Elektronische Ressource 2014
ZE SLOVNÍKU STŘEDOVĚKÉ LATINY: ALBIRUS Elektronische Ressource 2014
MAXIMILIANUS VENCESLAUS SCHIMEK: – MAGNI VIR INGENII, MAGNAEQUE INDUSTRIAE, HOMO ERUDITUS ET POLITICUS Elektronische Ressource 2014
MODO IN QUADRAGESIMALE ADMONTENSE Elektronische Ressource 2014
AQUENSIS, IOHANNES; VODŇANSKÝ, JAN; ŠEDINOVÁ, HANA: De monstruosis hominibus (Vocabularius dictus Lactifer IV) / Lidská monstra (Vokabulář zvaný Lactifer IV) (Fontes latini Bohemorum, VIII) / Šmahel, František 2014
PŘÍŠTÍM EDITORŮM KOMENSKÉHO "LABYRINTU": INTERPUNKČNÍ CHYBA V LATINSKÉM MOTTU? Elektronische Ressource 2014
Front Matter Elektronische Ressource 2014
BILINGUALISMUS / ZWEISPRACHIGKEIT: ALS LITERARISCHES PHÄNOMEN IN DEN BÖHMISCHEN LÄNDERN IM "LANGEN" 19. JAHRHUNDERT DAS PROLEGOMENON ZU EINEM PROJEKT Elektronische Ressource 2014
Brněnský sborník o vývoji českého pravopisu Elektronische Ressource 2014
WORTHINGTON, IAN: Demosthenes of Athens and the Fall of Classical Greece / Nývlt, Pavel 2014
BOOKS RECEIVED Elektronische Ressource 2014
KOUPIL, ONDŘEJ: Jezuité Drachovius a Steyer gramatiky češtiny (Grammaticae Bohemicae, 2) / Hanzová, Barbora 2014
Front Matter Elektronische Ressource 2014
TŘI PODOBY DEDIKACE KOMENSKÉHO VŠENÁPRAVNÉHO SOUBORU "CONSULTATIO CATHOLICA" Elektronische Ressource 2014
VOIT, PETR: Český knihtisk mezi pozdní gotikou a renesancí, I: Severinsko-kosořská dynastie 1488–1557 / Koupil, Ondřej 2014
ŠOLCOVÁ, KATEŘINA: Comenius im Blick. Der Briefwechsel zwischen Milada Blekastad und Dmitrij Tschižewskij. Deutsch-Tschechische Ausgabe (LIBRI NIGRI, Band 26) / Beneš, Jiří 2014
NA CESTÁCH K NOVÉ ČEŠTINĚ Elektronische Ressource 2014
HALIKARNÁSSU, DIONÝSIOS Z; PAVLÍK, JIŘÍ: O starých řečnících / Novotný, Matěj 2014
HARTMANN, FLORIAN: Ars dictaminis. Briefsteller und verbale Kommunikation in den italienischen Stadtkommunen des 11. bis 13. Jahrhunderts / Hlaváček, Ivan 2014
Dva pohledy na novou edici Husovy "Enarratio Psalmorum" Elektronische Ressource 2014
BOOKS RECEIVED Elektronische Ressource 2014
ANTHŮV STŘET KONĚM A JEHO ODRAZ VE STŘEDOVĚKÝCH ENCYKLOPEDIÍCH A GLOSÁŘÍCH Elektronische Ressource 2014
XVIII. ZASEDÁNÍ COMITÉ INTERNATIONAL DE PALÉOGRAPHIE LATINE Elektronische Ressource 2014
Two Recent Books on Alcibiades Elektronische Ressource 2014
Back Matter Elektronische Ressource 2014
Back Matter Elektronische Ressource 2014
Back Matter Elektronische Ressource 2013
BRNĚNSKÝ LATINSKO-NĚMECKO-ČESKÝ SLOVNÍK ZAPSANÝ ZA SLOVNÍKEM CATHOLICON Elektronische Ressource 2013
ZACHOVÁ, JANA: Legendy Wolfenbüttelského rukopisu / Spunar, Pavel 2013
SOUKUP, PAVEL: Reformní kazatelství a Jakoubek ze Stříbra / Spunar, Pavel 2013
TIKKANEN, KARIN: A Sabellian Case Grammar (Handbuch der italischen Dialekte, II. Band) / Blažek, Václav 2013
KALENDÁRIUM Elektronische Ressource 2013
JAKUBCOVÁ, ALENA; PERNERSTORFER, MATTHIAS J.; ALII, HUBERT REITTERER ET: Theater in Böhmen, Mähren und Schlesien. Von den Anfängen bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. Ein Lexicon, Theatergeschichte Österreichs, Band X, Donaumonarchie, Heft 6 / Förster, Josef 2013
VZÁJEMNÁ KORESPONDENCE BOHUSLAVA BALBÍNA A ALOISE HACKENSCHMIDTA Z LET 1664–1667 Elektronische Ressource 2013
KOLEKTIV, MILADA ŘÍHOVÁ A: Lékaři na dvoře Karla IV. a Jana Lucemburského / Spunar, Pavel 2013
BOOKS RECEIVED Elektronische Ressource 2013
První kompletní překlad Polybiova díla do češtiny Elektronische Ressource 2013
UTRAKVISTICKÝ SANKTORÁL V ČESKÝCH GRADUÁLECH 16. STOLETÍ Elektronische Ressource 2013
Dva pohledy na novou monografii o raně křest'anské hagiografii Elektronische Ressource 2013
RENGAKOS, ANTONIOS; TSAKMAKIS, ANTONIS: Brill's Companion to Thucydides / Nývlt, Pavel 2013
DENIZOT, CAMILLE: Donner des ordres en grec ancien: étude linguistique des formes de l'injonction / Muchnová, Dagmar 2013
BOOKS RECEIVED Elektronische Ressource 2013
ANTICKÁ DRAMATA JAROSLAVA VRCHLICKÉHO A JEJICH DOBOVÁ RECEPCE Elektronische Ressource 2013
PROTEZE V HOSPODÁŘSKÝCH PŘÍRUČKÁCH 16. STOLETÍ Elektronische Ressource 2013
ZE SLOVNÍKU STŘEDOVĚKÉ LATINY: ABARENO A KILOKA Elektronische Ressource 2013
Front Matter Elektronische Ressource 2013
ŠMAHEL, FRANTIŠEK: Život a dílo Jeronýma Pražského – Zpráva o výzkumu / Spunar, Pavel 2013
MOSTERT, MARCO: A Bibliography of Works on Medieval Communication (Utrecht Studies in Medieval Lieracy, 2) / Hlaváček, Ivan 2013
GÖTTERT, KARL-HEINZ: Alles außer Hochdeutsch. Ein Streifzug durch unsere Dialekte / Zouhar, Jakub 2013
HEID, STEFAN: Petrus und Paulus in Rom. Eine interdisziplinäre Debatte / Kubín, Petr 2013
ZE SLOVNÍKU STŘEDOVĚKÉ LATINY: FELE A FURION Elektronische Ressource 2013
OLIVA, PAVEL: Polybios a jeho svět / Nývlt, Pavel 2013
ŠMAHEL, FRANTIŠEK: Basilejská kompaktáta. Příběh deseti listin / Spunar, Pavel 2013
Front Matter Elektronische Ressource 2013
SQUIRE, MICHAEL: The Iliad in a Nutshell: Visualizing Epic on the Tabulae Iliacae / Thein, Karel 2013
Back Matter Elektronische Ressource 2013
VRCHLICKÉHO "HIPPODAMIE" A JEJÍ DOBOVÁ RECEPCE Elektronische Ressource 2013
FILOLOGIE NA KONFERENCI O VODNÍCH MLÝNECH? „WASSERMÜHLEN UND WASSERNUTZUNG IM MITTELALTERLICHEN OSTMITTELEUROPA" Elektronische Ressource 2013
WIHODA, MARTIN: Morava v době knížecí, 906–1197 / Spunar, Pavel 2013
"ALPHABETUM BOËMICUM" (1718): SLABIKÁŘ PRO UČENÉ Elektronische Ressource 2013
FILOLOGOVÉ Z ČECH V BERLÍNĚ (1878–1886) Elektronische Ressource 2013
JAZYK JESLIČEK F. BRIDELIA Elektronische Ressource 2013
SARKISSIAN, ALENA; KVITOVÁ, KAROLÍNA; JALUŠKA, MATOUŠ: At' múzy promluví. Tři byzantská kvazidramata (Verše o Adamovi, Kočkomyší válka) (Dramation) / Fialová, Radka 2013
BLAŽEK, VÁCLAV: Staré germánské jazyky. Historický a gramatický přehled / Spáčilová, Libuše 2013
SHEAR, JULIA L.: Polis and Revolution: Responding to Oligarchy in Classical Athens / Nývlt, Pavel 2013
DRAGOUN, MICHAL: Soupis středověkých rukopisů Knihovny Národního muzea. Doplňky ke katalogům F. M. Bartoše, J. Vašici a J. Vajse / Spunar, Pavel 2013
COUCEIRO, EDOUARDO FERNÁNDEZ: Český utrakvistický humanismus v díle Mikuláše Konáče z Hodiškova / Spunar, Pavel 2013
MAGICAL POWER OF NAMES IN ORIGEN'S POLEMIC AGAINST CELSUS Elektronische Ressource 2013
RITUÁL, VÁLKA, OBĚŤ A SŇATEK NA ČESKÉM JEVIŠTI: PŘǏPAD "ÍFIGENIE V AULIDĚ" Elektronische Ressource 2013
DANEŠ, JAROSLAV: Politické aspekty řecké tragédie / Political Aspects of Greek Tragedy / Čechvala, Jakub 2013
VLIV EGYPTSKÉ KULTURY NA POPIS A VÝKLAD DUDKA VE PHYSIOLOGU Elektronische Ressource 2013
LINGVOLITERÁRNÍ (FILOLOGICKÁ) METODA ALEXANDRA STICHA A STUDIUM LITERATURY RANÉHO NOVOVĚKU Elektronische Ressource 2013
ONIGA, RENATO; IOVINO, ROSSELLA; GIUSTI, GIULIANA: Formal Linguistics and the Teaching of Latin. Theoretical and Applied Perspectives in Comparative Grammar / Pultrová, Lucie 2012
KENNEDY, REBECCA FUTO: Athena's Justice. Athena, Athens and the Concept of Justice in Greek Tragedy / Daneš, Jaroslav 2012
KALENDÁRIUM Elektronische Ressource 2012
LANDGRÁFOVÁ, RENATA; NAVRÁTILOVÁ, HANA: Srdečné pozdravy ze země na Nilu. Korespondence starých Egypťanů / Dostálová, Růžena 2012
GRAFTON, ANTHONY: Worlds Made by Words: Scholarship and Community in the Modern West / Zouhar, Jakub 2012
VAVŘÍNEK, VLADIMÍR; BALCÁRKA, PETRA: Encyklopedie Byzance. (Práce Slovanského ústavu, nová řada, 33) / Dostálová, Růžena 2012
LEONHARTUS ALBERTUS UND SEIN GEDICHT ÜBER DIE GLASHERSTELLUNG Elektronische Ressource 2012
LINDAVIENSIS, VALENTINUS ECCHIUS; LINDAVY, VALENTÍN ECCHIUS Z; ŠKOVIERA, DANIEL: De reipublicae administratione dialogus. Epistola consolatoria. Epitaphiain Iohannem Thursonem episcopum. De amicitiae et concordiae utilitatae carmen Rozhovor o správe štátu. Útěšný list. Náhrobné nápisy na pamiatku biskupa Jána Thurzu. Báseň o užitečnosti priateľstva a svornosti / Svatoš, Michal 2012
ПРОТОХРИСТОВА, КЛЕО; ЧЕРПОКОВА, СВЕТЛА; КОСТАДИНОВА, ВИТАНА; ВИДЕВА, СТЕФКА: Съдбаmа на Едип - българскиmе маршруmа [The Fate of Oedipus – Bulgarian Trajectories] / Stehlíková, Eva 2012
Front Matter Elektronische Ressource 2012
DUS, JAN A.: Umučení Polykarpa a pašijní příběh / Dudzik, Pavel 2012
PAPADOPOULOU, THALIA: Aeschylus: Suppliants / Daneš, Jaroslav 2012
ALIA TERRA ALIOS MORES POSTULAT: ASIJŠTÍ LIDOJEDI VE VOKABULÁŘI ZVANÉM LACTIFER Elektronische Ressource 2012
PROLEGOMENA K ČESKÉ STŘEDOVĚKÉ VERZI ACHMETOVA "ONEIROKRITIKON", JEJÍ PRAŽSKÉ LATINSKÉ PŘEDLOZE A ŘECKÉMU ORIGINÁLU Elektronische Ressource 2012
VYMAZALOVÁ, HANA; COPPENS, FILIP: Moudrost svitků boha Thovta. Vědecké poznání za vlády faraonů / Dostálová, Růžena 2012
BOOKS RECEIVED Elektronische Ressource 2012
ZE SLOVNÍKU STŘEDOVĚKÉ LATINY: FATATOR A FETIX Elektronische Ressource 2012
Back Matter Elektronische Ressource 2012
PLATÓNSKÉ MOTIVY V PROOIMIU ARTEMIDÓROVA PAPYRU A PRVNÍ KAPITOLE PSEUDO-ARISTOTELSKÉHO SPISU O SVĚTĚ Elektronische Ressource 2012
STAROČESKÝ ŽALM — DVOUSETLETÉ HLEDÁNÍ SROZUMITELNOSTI A POETIČNOSTI Elektronische Ressource 2012
BOOKS RECEIVED Elektronische Ressource 2012
NIELSEN, BRUCE I.; WORP, KLAAS A.: Papyri from the New York University, (Phillipika. Marburger altertumskundliche Abhandlungen, 31) / Dostálová, Růžena 2012
FOSTER, EDITH; LATEINER, DONALD: Thucydides and Herodotus / Nývlt, Pavel 2012
JANYŠKOVÁ, ILONA; KARLÍKOVÁ, HELENA; HAVLOVÁ, EVA; VEČERKA, RADOSLAV: Sebrané spisy Václava Machka, I–II / Vykypěl, Bohumil 2012
LEKCIONÁŘ JANA AUGUSTY A JEHO ROLE V BRATRSKÉM SPORU O PERIKOPY Elektronische Ressource 2012
PETROVIĆOVÁ, KATARINA: Martianus Capella. Nauky „na cestě" mezi antikou a středověkem. (Studium, 32) / Ambrozy, Marian 2012
HORÁČEK, FILIP; CHLUP, RADEK: Učebnice klasické řečtiny / Bartoň, Josef 2012
KITZLER, PETR; ADÁMKOVÁ, IVA; DUDZIK, PAVEL; ŠUBRT, JIŘÍ; BARCELLONA, FRANCESCO SCORZA: Příběhy raně křesťanských mučedníků II. Výbor z latinské a řecké martyrologické literatury 4. a 5. století / Spunar, Pavel 2012
ARMONI, CHARIKLEA: Kölner Papyri (P. Köln), Bd. 12: Papyrologica Coloniensia, vol. VII/12 / Dostálová, Růžena 2012
OLOMOUCKÝ, ROBERT; OLOMUCENSIS, ROBERTUS; PUMPROVÁ, ANNA: Výklad Písně písní Compilatio super Cantica canticorum / Nechutová, Jana 2012
OBJEVENÍ DVACETI DEVÍTI ÓRIGENOVÝCH HOMILIÍ K ŽALMŮM Elektronische Ressource 2012
DOSLOVNÝ PŘEKLAD, NEBO ADAPTACE? ZPŮSOBY PŘEKLADU V OBDOBÍ RANÉHO NOVOVĚKU V KONTAKTU NĚMECKO-ČESKÉM Elektronische Ressource 2012
Back Matter Elektronische Ressource 2012
Z CLAIRVAUX, BERNARD; KORONTHÁLYOVÁ, MARKÉTA; BALABÁN, MILAN; VENTURA, VÁCLAV: Kázání na Píseň písní / Spunar, Pavel 2012
ANNÉE, MAGALI: Parménide. Fragments Poème / Thein, Karel 2012
BLUMENTHAL, ELKE; SCHMITZ, WOLFGANG: Bibliotheken im Altertum, (= Wolfenbütteler Schriften zur Geschichte des Buchwesens, 45) / Hlaváček, Ivan 2012
Front Matter Elektronische Ressource 2012
ZIKMUND HRUBÝ Z JELENÍ A JEHO ŽIVOT V BASILEJI Elektronische Ressource 2012
SEM, SEM DĚŤÁTKO — KRITICKÁ EDICE ČESKÉ BAROKNÍ PÍSNĚ Elektronische Ressource 2012
ŠRÁMEK, VLADIMÍR: Ilias / Chlup, Radek 2012
FAJT, JIŘÍ; LANGER, ANDREA: Kunst als Herrschaftsinstrument. Böhmen und das heilige Römische Reich unter den Luxemburgern im europäischen Kontext / Spunar, Pavel 2012
ERŠIL, JAROSLAV: Magistri Iohannis Hus Polemica / Spunar, Pavel 2012
NAVRÁTILOVÁ, HANA: Egypt v české kultuře přelomu devatenáctého a dvacátého století / Dostálová, Růžena 2012
OERTER, WOLF B.: Die Ägyptologie an den Prager Universitäten 1882–1945. Gesammelte Aufsätze und Vorträge / Dostálová, Růžena 2012
ZIKÁNOVÁ, ŠÁRKA: Postavení slovesného přísudku ve starší češtině / Koupil, Ondřej 2012
GRAFÉM [unknown] VE STAROČESKÉM HLAHOLSKÉM "COMESTORU" Elektronische Ressource 2012
STORCHOVÁ, LUCIE: Paupertate styloque connecti. Utváření humanistické učenecké komunity v českých zemích / Vaculínová, Marta 2012
BOYLE, A. J.: Seneca: Oedipus / Stehlíková, Eva 2012
KOMENSKÝ, JAN AMOS: Opera omnia, 15/IV / Vaculínová, Marta 2012
K VÝZNAMU RANÝCH ČESKO-ŽIDOVSKÝCH JAZYKOVÝCH KONTAKTŮ V OBLASTI ČESKÝCH ZEMÍ PRO DIACHRONNÍ BOHEMISTIKU Elektronische Ressource 2012
ANTICKÁ A STŘEDOVĚKÁ CHIROMANCIE: JEJÍ POČÁTKY A PRINCIPY Elektronische Ressource 2012
Dva pohledy na dva nové svazky Husových "Opera Omnia" Elektronische Ressource 2012
RUMMEL, WALTER; VOLTMER, RITA: Hexen und Hexenverfolgung in der Frühen Neuzeit / Kreuz, Petr 2011
TOMÍČEK, DAVID: Víra, rozum a zkušenost v lidovém lékařství pozdně středověkých Čech / Spunar, Pavel 2011
K FÖRSTEROVĚ KAUZE REMEDIUS PRUTKÝ Elektronische Ressource 2011
DOSTÁLOVÁ, RŮŽENA: Geografie a mýty v Dionysiakách Nonna z Panopole / Šípová, Pavlína 2011
NADEAU, JEAN-BENOÎT; BARLOW, JULIE: The Story of French. The Language that Travelled the World / Zouhar, Jakub 2011
ROTERODAMUS, ERASMUS; NAGY, IMRICH; ROTTERDAMSKÝ, ERAZMUS: Institutio principis christiani, Výchova kresťanského vladára, přeložil [a vydal] / Svatoš, Michal 2011
Front Matter Elektronische Ressource 2011
PELIKAN, JAROSLAV; JAJTNER, TOMÁŠ: Ježíš v proměnách staletí. Jeho vliv na dějiny, myšlení a kulturu / Spunar, Pavel 2011
SOMMER, PETR; TŘEŠTÍK, DUŠAN; ŽEMLIČKA, JOSEF; MAŠKOVOU, PAVLÍNOU; NOVOTNÝM, ROBERTEM: Přemyslovci. Budování českého státu / Spunar, Pavel 2011
ŠMAHEL, FRANTIŠEK: Nalézání, setkávání a míjení v životě jednoho medievisty / Spunar, Pavel 2011
MUTATO NOMINE DICOR NUNC HOMULUS LATIN TRANSLATION OF THE MORALITY PLAY OF ELCKERLIJC Elektronische Ressource 2011
SZIDAT, JOACHIM: Usurpator tanti nominis. Kaiser und Usurpator in der Spätantike (337–476 n. Chr.). (Historia Einzelschriften, 210) / Doležal, Stanislav 2011
ANONYMUS, GALLUS; FÖRSTER, JOSEF; WIHODA, MARTIN: Kronika a činy polských knížat a vládců / Spunar, Pavel 2011
SVĚTOVLÁDCI A POLITIKOVÉ SETKÁNÍ PLATÓNA S HÉSIODEM Elektronische Ressource 2011
RYTÍŘ JEAN DE CARRO, KAREL A. VINAŘICKÝ A JEJICH LATINSKÁ KORESPONDENCE Z LET 1829–1843 Elektronische Ressource 2011
Back Matter Elektronische Ressource 2011
NOTE LATINE (II) Elektronische Ressource 2011
NAD ÚCTYHODNÝM PŘEKLADATELSKÝM DÍLEM: ISIDOR ZE SEVILLY A JEHO "ETYMOLOGIAE" V ČEŠTINĚ Elektronische Ressource 2011
BEDA CTIHODNÝ — VERAX HISTORICUS? Elektronische Ressource 2011
ŽENA HAŠTEŘIVÁ A ZOUFANLIVÝ MANŽEL Elektronische Ressource 2011
PROBLEMATIKA VZNIKU ŘECKÉ ALFABÉTY II: DVĚ OPOMINUTÉ TEORIE Elektronische Ressource 2011
ČEJKA, MIREK; KRMÍČKOVÁ, HELENA: Dvě staročeská utrakvistická díla Jakoubka ze Stříbra / Spunar, Pavel 2011
BOBKOVÁ-VALENTOVÁ, KATEŘINA; DOLEŽALOVÁ, EVA; CHODĚJOVSKÁ, EVA; HOJDA, ZDENĚK; SVATOŠ, MARTIN: Roma — Praga — Praha — Řím. Omaggio a Zdeňka Hledíková, (a cura di) (Bolletino dell' Istituto Storico Ceco di Roma 2008, Supplementum) / Spunar, Pavel 2011
EURÍPIDÉS A PLATÓN: DVĚ PODOBY KRITIKY MÝTU O AUTOCHTONII Elektronische Ressource 2011
DOUTEIL, HERBERT; SUNTRUP, RUDOLF; ANGENENDT, ARNOLD; HONEMANN, VOLKER: Die Concordantiae caritatis des Ulrich von Lilienfeld. Edition des Codex Campililiensis 151 (um 1355), I: Einführungen, Text und Übersetzung; II: Verzeichnisse, Quellenapparat, Register, Farbtafeln der Bildseiten der Handschrift / Hlaváček, Ivan 2011
REUCHLINOVO A PICOVO POJETÍ KŘESŤANSKÉ KABALY: MALÉ PŘIBLIŽENÍ Elektronische Ressource 2011
BABIC, MAREK: Od antiky k stredoveku. Dejiny neskorého rímskeho cisárstva medzi rokmi 284–476 / Doležal, Stanislav 2011
SEDMNÁCTÉ ZASEDÁNÍ COMITÉ INTERNATIONAL DE PALÉOGRAPHIE LATINE (LUBLAŇ, 7.–10. ZÁŘÍ 2010) Elektronische Ressource 2011
TODD, STEPHEN C.: A Commentary on Lysias (Speeches 1–11) / Nývlt, Pavel 2011
BIRAUD, MICHÈLE: Les interjections du théâtre grec antique. Étude sémantique et pragmatique / Muchnová, Dagmar 2011
Dva pohledy na novou edici textů M. Jeronýma Pražského Elektronische Ressource 2011
KULHÁNKOVÁ, MARKÉTA: K čertu ať táhne studium: výbor z byzantské žebravé poezie, výbor, úvod a překlad / Sarkissian, Alena 2011
MÜLLER, IVAN: Commentarius in I–IX capitula tractatus De universalibus Iohannis Wyclif Stephano de Palecz ascriptus / Spunar, Pavel 2011
DÖRRIE, HEINRICH; BALTES, MATTHIAS; PIETSCH, CHRISTIAN; LAKMANN, MARIE-LUISE: Der Platonismus in der Antike. Band 7.1: Die Philosophische Lehre des Platonismus. Theologia Platonica, Bausteine 185–205: Text, Übersetzung, Kommentar / Karfík, Filip 2011
Proměny antické encyklopedické literatury Elektronische Ressource 2011
LOHSE, GERHARD; SCHIERBAUM, MARTIN: Antike als Inszenierung, (Beiträge zur Altertumskunde, Bd. 265) / Stehlíková, Eva 2011
SU UNA DISCUSSA CITAZIONE POETICA NEL "DE EXILIO" DI FAVORINO (COL. VII,44–46): NUOVO FRAMMENTO DELL'"ANDROMEDA" DI EURIPIDE? Elektronische Ressource 2011
ŠPIČKA, JIŘÍ: Petrarca: Homo politicus. Politika v životě a díle Franceska Petrarky / Nechutová, Jana 2011
GOGOS, SAVAS: Das Dionysostheater von Athen. Architektonische Gestalt und Funktion. Mit einem Beitrag zur Akustik des Theaters von Georgios Kampourakis / Stehlíková, Eva 2011
Dvě budějovické publikace o barokní češtině Elektronische Ressource 2011
KALENDÁRIUM Elektronische Ressource 2011
DAVID, ZDENĚK V.; HOLETON, DAVID R.: The Bohemian Reformation and Religious Practice, vol. VII, (Filosofický časopis — Supplementum 1) / Spunar, Pavel 2011
BAKKER, STÉPHANIE; WAKKER, GERRY: Discourse Cohesion in Ancient Greek, (Amsterdam Studies in Classical Philology, 16) / Muchnová, Dagmar 2011
BOOKS RECEIVED Elektronische Ressource 2011
ZOSIMUS, PRAETEXTATUS, AND VALENTINIAN I THE "QUELLENFORSCHUNG" NOTE ON ZOSIMUS, "HISTORIA NOVA", IV,3,3, AND THE POSSIBLE PURPOSE OF THE "ANNALES" OF NICOMACHUS FLAVIANUS Elektronische Ressource 2011
"DE GUSTIBUS NON EST DISPUTANDUM" NEOBVYKLÝ JÍDELNÍČEK EXOTICKÝCH NÁRODŮ VE VOKABULÁŘI ZVANÉM LACTIFER Elektronische Ressource 2011
BIČAN, ALEŠ; HAVLOVÁ, EVA: Dobrodružství etymologie. Články Františka Kopečného z prostějovského časopisu Štafeta / Homolková, Milada 2011
THÚLÉ A SCANDZA U JORDANA A SOUVISLOSTI S PROKOPIEM Elektronische Ressource 2011
BALCÁREK, PETR: České země a Byzanc. Problematika byzantského uměleckohistorického vlivu [Die tschechischen Länder und Byzanz. Die Problematik des byzantinischen künstlerisch-historischen Einflusses] / Dostálová, Růžena 2011
Front Matter Elektronische Ressource 2011
BARTONĚK, ANTONÍN: Dialekty klasické řečtiny / Kurzová, Helena 2011
MARSHALL, C. W.: The Stagecraft and Performance of Roman Comedy / Hellerová, Kristina 2011
ILLUD CORPUS EST UNUM SINGULARE: ŽIVOTOSPRÁVA LÉKAŘE REIMBOTA EBERHARDI DE CASTRO PRO CÍSAŘE KARLA IV Elektronische Ressource 2011
BOOKS RECEIVED Elektronische Ressource 2011
ŠIMON, FRANTIŠEK: Historia medicinae antiquae. Príspevky k dejinám antickej medicíny / Florianová, Hana 2011
Back Matter Elektronische Ressource 2011
NOVOTNÝ, VOJTĚCH: Všechno je milost. Sborník k poctě 80. narozenin Ludvíka Ambrustera / Spunar, Pavel 2011
ČAJKA, FRANTIŠEK: Církevněslovanská legenda o svaté Anastázii / Zábranský, Lukáš 2011
KEJŘ, JIŘÍ: Jan Hus známý i neznámý. Resumé knihy, která nebude napsána / Spunar, Pavel 2011
Kolára, Pokušení Jaroslava; HANZOVÁ, BARBORA; SICHÁLEK, JAKUB; LEHEČKA, BORIS: Sborník k osmdesátinám / Spunar, Pavel 2011
Studie o rukopisech XXXIX, 2009 / Nechutová, Jana 2011
DE FÁTIMA SILVA, MARIA; MARQUES, SUSANA HORA: Tragic Heroines on Ancient and Modern Stage / Stehlíková, Eva 2011
FROM THE PROTO-INDO-EUROPEAN TO THE CLASSICAL LATIN ACCENT Elektronische Ressource 2011
BRODSKÝ, PAVEL; PAŘEZ, JAN: Katalog iluminovaných rukopisů Strahovské knihovny / Catalogue of the Illuminated Manuscripts of the Strahov Library / Spunar, Pavel 2010
STOLETÍ MODERNÍHO ČESKÉHO BIBLICKÉHO PŘEKLADU (1909–2009) Elektronische Ressource 2010
REÁLNÁ A SYMBOLICKÁ TOPOGRAFIE V DÍLE SYNESIA Z KYRÉNY Elektronische Ressource 2010
Dva pohledy na novou antologii textů o mučednících Elektronische Ressource 2010
LETZNER, WOLFRAM: Der römische Circus. Massenunterhaltung im Römischen Reich / Stehlíková, Eva 2010
PROBLEMATIKA VZNIKU ŘECKÉ ALFABÉTY I: POVAHA VYNÁLEZU A DATACE Elektronische Ressource 2010
REVERMANN, MARTIN; WILSON, PETER: Performance, Iconography, Reception. Studies in Honour of Oliver Taplin / Stehlíková, Eva 2010
ΚΑΖΑΖΗΣ, I. N.; VELKOVA, S.: Οι Ελληνικές Επουδές στην Ευρώπη. Ιστορική ανασκόπηση από την Αναγέννηση ως το τέλος του 20ού Αιώνα [Řecká studia v Evropě. Historický přehled od renesance do konce 20. století] / Dostálová, Růžena 2010
JABŮREK, MARTIN: Jednota a mnohost / Petrželka, Josef 2010
PRVNÍ BÁSEŇ O STVOŘENÍ ( GN 1, 1-2, 4A ) A JEJÍ ČESKÉ PŘEKLADY Elektronische Ressource 2010
OTISK, MAREK: Na cestě k scholastice. Klášterní škola v Le Bec — Lanfrank z Pavie a Anselm z Canterbury / Spunar, Pavel 2010
Dva pohledy na sborník o antickém křesťanství Elektronische Ressource 2010
LOUDOVÁ, KATEŘINA; ŽÁKOVÁ, MARIE: Early European Languages in the Eyes of Modern Linguistics. Proceedings of the Colloquium on the Ancient Indo-European Languages and the Early Stages of the Modern Romance, Germanic and Slavonic Languages. 28 September – 1 October 2008 Brno / Kurzová, Helena 2010
KALENDÁRIUM Elektronische Ressource 2010
KOMÁREK, MIROSLAV; BLÁHA, ONDŘEJ; KOMÁREK, KAREL: Studie z diachronní lingvistiky / Pytlíková, Markéta 2010
MAREČKOVÁ, ELENA; A KOLEKTIV, ŠTOLCOVÁ: Latinitas medica. Lexikon nejen lékařských sentencí, citátů a rčení / Nechutová, Jana 2010
URBANOVÁ, DANIELA; BLAŽEK, VÁCLAV: Národy starověké Itálie, jejich jazyky a písma / Mouchová, Bohumila 2010
COBB, L. STEPHANIE: Dying to Be Man. Gender and Language in Early Christian Martyr Texts / Kitzler, Petr 2010
PANCZOVÁ, HELENA: Patristická literatúra a európska kultura. Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou 29. marca v Bratislave / Kitzler, Petr 2010
NEWBY, ZAHRA; LEADER-NEWBY, RUTH: Art and Inscriptions in the Ancient World / Kepartová, Jana 2010
PODOBENSTVÍ O NEPOCTIVÉM SPRÁVCI (Lk 16, 1-8): POZNÁMKY K VÝKLADU A ČESKÝM PŘEKLADŮM Elektronische Ressource 2010
Back Matter Elektronische Ressource 2010
NOVÁKOVÁ, JULIE; MOTLÍČEK, TOMÁŠ: Paměti aneb autobiografie. Třináct olomouckých let (1948–1961) / Stehlíková, Eva 2010
DID PERPETUA WRITE HER PRISON ACCOUNT? Elektronische Ressource 2010
MASARYKOVY NÁVŠTĚVY POMPEJÍ Elektronische Ressource 2010
PULLAT, RAIMO: Die Privatbibliotheken in Tallinn und Pärnu im 18. Jahrhundert / Fejtová, Olga 2010
Sambucus III. Práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky. Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta — Katedra klasických jazykov / Burian, Jan 2010
KRITIKA LISTŮ FILOLOGICKÝCH V ROCE 1952 Elektronische Ressource 2010
SOMMER, PETR; LIŠČÁK, VLADIMÍR: Odorik z Pordenone: z Benátek do Pekingu a zpět — Setkávání na cestách ve 13. a 14. století, (Colloquia mediaevalia Pragensia, 10) / Spunar, Pavel 2010
DESATERO PRO 21. STOLETÍ? Elektronische Ressource 2010
"DE RE DIPLOMATICA LIBRI SEX" BY JEAN MABILLON IN OUTLINE Elektronische Ressource 2010
MOVABLE NU AT THE END OF A VERSE IN THE "HOMERIC HYMN TO DEMETER" Elektronische Ressource 2010
ÖSTENBERG, IDA: Staging the World. Spoils, Captives, and Representations in the Roman Triumphal Procession / Stehlíková, Eva 2010
ZE STAROČESKÉHO SLOVNÍKU: ZDRUŠEC A ŽIVODNĚ Elektronische Ressource 2010
PERNERSTORFER, MATTHIAS JOHANNES: Menanders Kolax: ein Beitrag zu Rekonstruktion und Interpretation der Komödie. Mit Edition und Übersetzung der Fragmente und Testimonien sowie einem dramaturgischen Kommentar. (Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte, Bd. 99) / Stehlíková, Eva 2010
Front Matter Elektronische Ressource 2010
LISOVÝ, IGOR: Významné osobnosti antického starověku / Burian, Jan 2010
Back Matter Elektronische Ressource 2010
GANS, ULRICH-WALTER: Attalidische Herrscherbildnisse. Studien zur hellenistischen Porträtplastik Pergamons. (Philippika. Marburger Altertumskundliche Abhandlungen, 15) / Burian, Jan 2010
Philostratus Redivivus Elektronische Ressource 2010
RATKOWITSCH, CHRISTINE: Die poetische Ekphrasis von Kunstwerken. Eine literarische Tradition der Großdichtung in Antike, Mittelalter und früher Neuzeit / Adámková, Iva 2010
BOOKS RECEIVED Elektronische Ressource 2010
BOOKS RECEIVED Elektronische Ressource 2010
VÝKLADY ISIDORA ZE SEVILLY O LODÍCH A STAVBÁCH: ("ETYMOLOGIAE" XIX,1–19) A JEJICH INSPIRAČNÍ ZDROJE Elektronische Ressource 2010
ÚVODEM Elektronische Ressource 2010
FARINA, WILLIAM: Perpetua of Carthage. Portrait of a Third-Century Martyr / Kitzler, Petr 2010
SILAGIOVÁ, ZUZANA; ŠEDINOVÁ, HANA; KITZLER, PETR: Pulchritudo et Sapientia. Ad honorem Pavel Spunar / Adámková, Iva 2010
PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ TZV. KŘIŠŤANOVÝCH HERBÁŘŮ Elektronische Ressource 2010
KAUZA REMEDIUS PRUTKÝ ANEB O STYLU VEDENÍ ODBORNÉ DEBATY Elektronische Ressource 2010
DVŮR V POHYBU: NĚKTERÉ OTÁZKY SPOJENÉ S MOBILITOU DVORA V ŘÍMSKÉM CÍSAŘSTVÍ Elektronische Ressource 2010
PROBLÉMY PŘEKLADU BIBLE Elektronische Ressource 2010
JANÁČEK, KAREL; JANDA, JAN; KARFÍK, FILIP: Studien zu Sextus Empiricus, Diogenes Laertius und zur pyrrhonischen Skepsis, (Beiträge zur Altertumskunde, Bd. 249) / Kurzová, Helena 2010
see all articles